Zebrania sprawozdawcze gminnych jednostek OSP.

W miesiącu marcu odbył się szereg zebrań sprawozdawczych gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W każdym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele władz naszej gminy: Paweł Ruszczyński – sekretarz oraz Tomasz Olszewik – przewodniczący rady. W zebraniach w Drążdżewie, Wólce Drążdżewskiej, Krasnosielcu i Niesułowie brali udział reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim: Tadeusz Ciak i Waldemar Zabielski. Oprócz sprawozdań z działalności strażacy przedstawili projekty planu finansowego. Poruszono również wiele bardzo istotnych tematów dotyczących m.in. zakupu nowego sprzętu, umundurowania wyjściowego i bojowego, remontów remiz strażackich, utworzenia młodzieżowej drużyny pożarniczej w Drążdżewie, itp. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród druhów ochotników.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »