Gmina Krasnosielc na liście przyznanych środków w ramach programu „Radosna Szkoła”.

W ramach tegorocznej edycji programu przyznano na nasze gminne szkoły 144678,00 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na urządzenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla tegoż Zespołu, PSP im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie, PSP im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach oraz PSP im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie. Przyszkolny plac zabaw zostanie dofinansowany z budżetu państwa w 50 % (115450,00 zł), natomiast pozostała część środków to wkład własny gminy. Koszt zakupu pomocy dydaktycznych wynosi łącznie 29228,00 zł i zostanie sfinansowany w 100 % ze środków programu „Radosna Szkoła”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »