VI Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Amelinie.

Soliści byli reprezentantami Parafii Łyse, a także szkół w Rakach, Krasnosielcu, Amelinie, Gąsewie i Myszyńcu. Również w kategorii zespołów i chórów swoich przedstawicieli miały wymienione szkoły. Przegląd został uświetniony śpiewem chóru z Dylewa i Klubu Seniora „Jesienne Róże”. Równie dobrze wypadła krasnosielcka schola Sarsum Corda oraz KGW z Grabowa. Imprezą towarzyszącą była wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów gminnych szkół. Przygotowano wiele przepięknych pisanek, palm i wielkanocnych ozdób. Chyba nikt nie przeszedł obojętnie obok bogato nakrytego stołu degustacyjnego, na którym znalazły przepyszne potrawy wielkanocne. Na uroczystość przybyli: Paweł Ruszczyński – sekretarz gminy, Tomasz Olszewik – przewodniczący rady, radni gminni i powiatowi, Janusz Jankowski – burmistrz Makowa Mazowieckiego oraz Marian Krupiński – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nagrody i dyplomy pamiątkowe dla uczestników ufundował Gminny Ośrodek Kultury. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Amelinie.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »