Rewitalizacja rozpoczęta

Aktualnie na terenie skweru znajdują się stare elementy małej architektury, zniszczone płyty chodnikowe. Wkrótce na ich miejscu pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci i podpora rowerowa. Zostaną posadowione lampy oświetleniowe oraz powstaną piękne alejki z kostki brukowej. Planuje się również wycinkę 20 drzew i nasadzenie nowej roślinności: jabłoni niskopiennych, jarzębiny niskiej, świerków niebieskich, sosny japońskiej, azalii, itp. Na części terenu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, który zostanie częściowo odgrodzony od całości roślinnością. Stanowiący istotny element parku pomnik Tadeusz Kościuszki nie był remontowany od dłuższego czasu. W chwili obecnej ma wiele widocznych ubytków. Gmina zamierza wstępne oczyszczenie rzeźby przy użyciu preparatów glonobójczych, naprawę ubytków, zabezpieczenie piaskowca preparatami konserwatorskimi, ujednolicenie kolorystyczne oraz oświetlenie pomnika. Władze gminy rozważają możliwość zainstalowania monitoringu wizyjnego. Operacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 233612,00 zł. Wartość inwestycji wynosi 380008,86 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »