Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Władze gminy przeznaczyły ok. 46 tys. zł na zakup materiałów niezbędnych do wybudowania oczyszczalni. Właściciele posesji, na których powstaną oczyszczalnie, zobowiązani są do pokrycia kosztów budowy. Każda z nich będzie miała przepustowość 0,6 m3 na dobę. Zastosowana w projekcie technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze biologicznej, mechanicznej i chemicznej. Procesy te będą przebiegały w osadniku gnilnym oraz w filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Oczyszczone w ten sposób ścieki będą doczyszczane w stawie denitryfikacyjnym. Staw będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzone do stawu denitryfikacyjnego ścieki zostaną oczyszczone w takim stopniu, że umożliwią w nim życie różnych gatunków ryb. Nadmiar wody będzie odprowadzany do gruntu lub zagospodarowany do nawadniania terenów wokół oczyszczalni.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »