Dzień Strażaka

Po przybyciu orkiestra z Pienic odegrała hymn państwowy, podczas którego poczet flagowy podniósł na maszt flagę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość poprowadził przedstawiciel PSP druh Roman Olkowski. Prezes Zarządu Gminnego OSP – Andrzej Czarnecki podziękował wszystkim za ofiarną służbę, za pomoc i troskę okazywaną poszkodowanym podczas różnych zdarzeń, za poświęcenie się służbie, często z narażeniem zdrowia lub życia oraz za szeroką działalność społeczno-kulturalną. Zapewnił, że zawsze będzie starał się przy współudziale Rady Gminy wspierać działania jednostek poprzez doposażenie ich w nowoczesny sprzęt w trosce o ich bezpieczeństwo. Jednocześnie życzył druhom tyle samo powrotów, co i wyjazdów. Głos zabrał również z-ca komendanta PSP brygadier Waldemar Zabielski dziękując strażakom i składając życzenia. Wśród zaproszonych gości był również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński, który również okazał swoją wdzięczność i wręczył strażakom upominki. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez OSP Amelin i Niesułowo.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »