Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Pozostałe informacje i zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów w Urzędzie Gminy Krasnosielc, pokój Nr 12, od poniedziałku do piątku (od godz. 7:00 do 15:00). Telefon; 0-29717-50-73.
Planowana ilość rachmistrzów w Gminie Krasnosielc – 6 osób.

Wytypowani kandydaci na rachmistrza spisowego muszą wziąć udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się terminalem spisowym i zainstalowanych na nim aplikacjach. Szkolenie trwało będzie 4 dni i odbędzie się w miesiącu lipcu br. w Ostrołęce (dojazd na szkolenie na koszt własny). Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin.
Kandydaci którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie powoływani będą przez dyrektora urzędu statystycznego na rachmistrza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Obowiązki rachmistrzów spisowych:
– Rachmistrz spisowy zostanie wyposażony w urządzenie typu hand–held, za który to sprzęt będzie ponosił odpowiedzialność materialną (wartość urządzenia wraz z oprogramowaniem około 2500 zł).
– W dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne w przydzielonym rejonie, w celu ich weryfikacji w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych.
W dniach 6-7 września rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową.
– Rachmistrze spisowi rozpoczynają szczegółowe spisywanie gospodarstw w dniu 8września 2010r. i zakończą w dniu 31 października 2010r. W czasie spisu rachmistrz będzie zobowiązany do odwiedzenia i do spisania wszystkich gospodarstw rolnych na określonym obszarze według wykazu otrzymanego od dyspozytora z Urzędu Statystycznego. Otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych typu smartphone.
– Rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 205 poz. 1582).

Z poważaniem Lider Gminnego Biura Spisowego /-/ Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »