Przebudowa ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej

9 czerwca nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu na przebudowę ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych Sp. z o.o. Firma zadeklarowała wykonanie zadania za ok. 850 tys. zł. Prace związane z przebudową ulic prawdopodobnie rozpoczną się już na przełomie czerwca i lipca. Realizację inwestycji planuje się w dwóch etapach. I etap, którego zakończenie przewiduje się na 31 sierpnia br., obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowanie oraz ułożenie wiążącej warstwy z nawierzchni bitumicznej. Podczas II etapu, czyli do końca lipca 2011, zostaną wykonane chodniki i wjazdy bramowe. Zamierza się również oznakowanie oraz ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej. .

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »