Opracowano projekt na budowę kanalizacji i wymianę wodociągu

19 lipca firma projektowa RAW z Łodzi przekazała gminie dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc oraz wymiany sieci wodociągowej w Krasnosielcu. Koszt budowy kanalizacji wynosi ok. 20 mln zł, natomiast kosztorys wymiany wodociągu opiewa na kwotę ok. 6 mln zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »