Zakończono budowę Sali w Drążdżewie

Realizację tego przedsięwzięcia gmina rozpoczęła w 2008 r., a etapowanie prac rozłożono na trzy lata. W chwili obecnej mamy na terenie naszej gminy piękny obiekt sportowy w postaci sali o wymiarach areny 24 X 12 m wraz z odpowiednim wyposażeniem, zapleczem sanitarnym i przebieralniami. Dodatkowym atutem jest przystosowanie budynku do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja ta pozwoli na rozwój umiejętności sportowych dzieci uczęszczających do tejże szkoły. Do niedawna było to niemożliwe ze względu na brak odpowiednich warunków. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć uczniom szansę do wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym, a tym samym przyczynić się do właściwego zagospodarowania czasu wolnego w ramach sportowych zajęć pozaszkolnych. Dodatkową korzyścią jest możliwość organizacji w tym miejscu różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowo edukacyjnych. Na wykonanie zadania gmina pozyskała środki w wysokości 900 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 1700000,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »