Rozpoczęto remont ulic

Trwają prace przy budowie ulic: Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Do chwili obecnej wykonano korytowanie oraz obrzeża betonowe pod wjazdy i chodnik. W najbliższym czasie będzie wybudowana kanalizacja deszczowa. Chwilowo wykonawca zawiesił prace w oczekiwaniu na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania kanalizacji. Koszt inwestycji wynosi ok. 850 tys. zł i zostanie on pokryty ze środków własnych budżetu gminy. Zakończenie pierwszego etapu przewidziano na koniec sierpnia br., natomiast zakończenie całości przedsięwzięcia planuje się na koniec lipca 2011 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »