Umowy o dofinansowanie „małego wodociągu” i „powierzchniówki” w Przytułach

Proporcje te z pewnością ulegną zmianie po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wójt podpisał również umowę o dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej we wsi Przytuły. Wartość dotacji wynosi 30 tys. zł, koszt inwestycji to ok. 87 tys. zł. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano utwardzenie emulsją asfaltową i grysami sortowanymi odcinka drogi o długości 1020 m i szerokości 4 m. Termin realizacji prac planuje się na koniec października br.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »