Młodzieżowe Centrum Kariery w Krasnosielcu

Zapewni również wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy oraz uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Jednym z warunków powstania MCK w Krasnosielcu jest podjęcie ścisłej współpracy samorządu z KW OHP, polegającej m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu lokalu przez gminę. Koszty utrzymania obiektu, wyposażenie w meble i sprzęt, jak również zatrudnienie doradcy zawodowego ponosi Wojewódzka Komenda. Gmina dysponuje lokalem znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu, który planuje się przeznaczyć do funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Kariery. Porozumienie pomiędzy gminą a Wojewódzką Komendą o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zawodowego młodzieży w Gminie Krasnosielc już zostało popisane.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »