Budowa ronda w Drążdżewie zakończona

Długo oczekiwana budowa rodna na drążdżewskim skrzyżowaniu dobiegła końca. W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy węzeł komunikacyjny, w ramach którego pobudowano również chodniki i zatoki autobusowe. Usytuowano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Koszt zadania wyniósł 846 tys. zł, z czego 50 % to udział środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 46,5 % stanowią środki Powiatu Makowskiego, natomiast pozostałe 5 % (30 tys. zł) to środki z budżetu Gminy Krasnosielc. 14 września odbył się odbiór końcowy prac związanych z przebudową skrzyżowania. Uczestniczyli w nim Starosta Powiatu Makowskiego – Zbigniew Deptuła, Wicestarosta – Janusz Gójski, Sekretarz Gminy – Paweł Ruszczyński, Sołtys Drążdżewa – Tadeusz Kuśmierczyk, radni powiatowi oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, które wykonywało prace budowlane.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »