Pożegnanie Kazimierza Zaleskiego

18.09.2010 r. towarzyszyliśmy Kazimierzowi Zaleskiemu w jego ostatniej drodze. Pan Kazimierz był druhem OSP Pienice i jednocześnie kapelmistrzem orkiestry funkcjonującej przy tej jednostce. Jak podkreślił w swoim pożegnalnym przemówieniu Sekretarz Gminy Paweł Ruszczyński, był to człowiek uczciwy, pracowity i sumienny. Z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem uczył gry na instrumentach kolejne pokolenia. „Nad Twoją trumną pochyla się dziś sztandar OSP. Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą, a jednocześnie podziękowaniem za Twoją pracę społeczną” – mówił Sekretarz. Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »