Uroczyste otwarcie sali w Drążdżewie

Następnie głos zabrała emerytowana już Dyrektor drążdżewskiej szkoły – Barbara Nosarzewska. Przedstawiła ona historię powstałej sali. Wspomniała problematyczny początek i podkreślając szczęśliwe zakończenie, podziękowała wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w budowę tego obiektu. Prowadząca Justyna Zyśk w imieniu całej społeczności szkolnej poprosiła Biskupa o poświęcenie sali gimnastycznej i szkoły. Odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz tradycyjne powitanie gości chlebem i solą. Po patetycznej części imprezy uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie wykonali przedstawienie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród zebranych. Na zakończenie w murach nowej sali GUKS Krasnosielc z drużyną z Baranowa rozegrali towarzyski mecz piłki siatkowej, a na przyszkolnym boisku odbywały się gry i zabawy dla dzieci.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »