Zakończono I etap przebudowy ulic

16.09.2010 r. dokonano odbioru technicznego I etapu przebudowy ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Brali w nim udział: Paweł Ruszczyński – sekretarz gminy, Przemysław Ferenc – inspektor ds. zamówień publicznych, wykonawca oraz inspektor nadzoru. Do dnia dzisiejszego wykonano korytowanie, obrzeża betonowe pod wjazdy i chodnik, kanalizację deszczową oraz ułożono warstwę wiążącą nawierzchni o grubości 5 cm. Jeszcze we wrześniu planuje się położenie warstwy ścieralnej i regulację studzienek. W ramach II etapu przewidziano budowę chodników i wjazdów bramowych, urządzenie pasa zieleni oraz oznakowanie. Ze względu na szybki postęp prac, wykonawca zobowiązał się do wykonania robót uwzględnionych w II etapie jeszcze w bieżącym roku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »