Trwają prace przy budowie stołówki przy Zespole Szkół w Krasnosielcu

I etap budowy obejmuje roboty budowlane, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec listopada br. Wykonanie instalacji wewnętrznych i wyposażenie stołówki planuje się zrealizować w II etapie. Termin zakończenia wszystkich prac dobiegnie końca w sierpniu 2011 r. Wartość inwestycji wynosi 1 mln 424 tys. zł, a dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1 mln 191 tys. zł, co stanowi 83,65 % wartości całej inwestycji.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »