Nie sprzedam! Nie łamię prawa! Jesteś niepełnoletni – nie kupisz alkoholu!

Uczestnicy poznali prawne aspekty sprzedaży alkoholu nieletnim, ponoszenia konsekwencji oraz ścigania i karania osób naruszających prawo. Wyrazili swoją opinię na temat odpowiedzialności sprzedawców za czyny nieletnich popełnione w wyniku spożycia zakupionego alkoholu. Zwrócono uwagę na łatwy dostęp młodzieży do alkoholu, przyzwolenia i pobłażania przez dorosłych lub też przerzucania odpowiedzialności na innych. Realizatorzy szkolenia przeprowadzili test zagrożeń – pozwalający dostrzec czynniki ryzyka uzależnieniem w odniesieniu do osób bliskich, znanych np. własne dziecko lub nieletni sąsiad, podkreślając odpowiedzialność dorosłych za młode pokolenie. Udział w szkoleniu podsumowano stwierdzeniem, że w sprzedaży napojów alkoholowych należy stawiać jasne i stanowcze granice, które są najbardziej skutecznym programem profilaktycznym.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »