Początek nowej kadencji

W dniach 2 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Krasnosielc, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Barbara Pięta przedstawiła sprawozdanie o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych. Po wręczeniu przez przewodniczącą zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Krasnosielc, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem sesji był wybór członków komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącą komisji została Barbara Dobrzyńska, a pozostałymi jej członkami Tomasz Kacprzyński i Cezary Janowski. Na przewodniczącego Rady Gminy Krasnosielc zgłoszono kandydaturę Ewy GrabowskiejPrzewodniczącym Rady została Ewa Grabowska, a wiceprzewodniczącym Tomasz Olszewik, który jako najstarszy radny prowadził sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »