Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 6 stycznia 2011 roku o godz.1100 w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek 2011. Organizatorami byli: Wójt Gminy Krasnosielc, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Krasnosielcu oraz Rada Rodziców przy Publicznej Szkole w Krasnosielcu. W Przeglądzie wzięło udział 20 solistów (1 solistka z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Krasnosielcu, 2 solistki z PSP w Amelinie, 2 solistki z PSP w Drążdżewie, 7 solistów z PSP w Krasnosielcu, 2 solistki z PSP w Rakach oraz 6 solistów z PG w Krasnosielcu). Poza tym w Przeglądzie wzięło udział 10 zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy oraz 3 chóry. Niewątpliwą atrakcją był występ Andrzeja Rybińskiego – wokalisty takich zespołów jak „Dwa Plus Jeden” oraz „Andrzej i Eliza”. Występ ten został sfinansowany ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności zgromadzonej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Organizatorzy przygotowali nagrody dla wszystkich placówek uczestniczących w Przeglądzie. Poza tym każdy uczestnik Przeglądu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy i nauczyciele, którzy przygotowali uczniów otrzymali gorący posiłek. Nagrody i posiłek ufundowała Rada Rodziców przy PSP w Krasnosielcu.
Zdjęcia są autorstwa P. Antoniego Kustusza

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »