Informacja nt. możliwości pozyskania dofinansowania unieszkodliwienia azbestu

Informacja nt. możliwości pozyskania dofinansowania unieszkodliwienia azbestu.

W związku z zamierzeniem ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających eternitowe pokrycia dachowe do skorzystania z dotacji.

Warunki dofinansowania:

Zadania polegające na usuwaniu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysokości 100 % kosztów dotyczących:
– demontażu pokryć eternitowych,
– przewiezienia z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,
– unieszkodliwienia azbestu.

UWAGA! Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.gminakrasnosielc.pl i www.krasnosielc.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. 15 i złożenie jej w terminie do 15 kwietnia br.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 29 71-400-47. Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3Załącznik 4

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »