Radosna Szkoła

Gmina Krasnosielc w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” wybudowała plac zabaw przy Zespole Szkół w Krasnosielcu. Koszt inwestycji wyniósł 221878,89 zł, w tym finansowy wkład własny Gminy – 50%. Natomiast pozostałe 50% zostało przyznane w formie dotacji.
Dodatkowo w ramach wsparcia Gmina pozyskała środki na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach, Amelinie i Drążdżewie oraz Zespole Szkół w Krasnosielcu o łącznej wartości 29228,00 zł.
Przedsięwzięcie to umożliwiło stworzenie uczniom rozpoczynającym pełnienie obowiązku szkolnego warunków w zakresie nauczania, wychowania i opieki w szkole porównywalnych ze standardami edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »