„Turystyka – szansa dla rolnika” – weź udział w bezpłatnych kursach.

Projekt skierowany jest do grupy 1050 osób – rolników i ich domowników. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie osobom chcącym odejść z rolnictwa zwiększenia zdolności na znalezienie pracy poza sektorem rolnym. Wzrost szans nastąpi poprzez przeprowadzenie szkoleń i nabycie umiejętności zawodowych w zawodzie: kelner, kucharz barman oraz kursy w postaci przewodnik agroturystyczny i organizator turystyki. W ramach każdego kursu jego uczestnicy zostaną dodatkowo objęci wsparciem w postaci warsztatów psychologicznych i motywacyjnych oraz grupowym i indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. Przeprowadzone zostanie również szkolenie z ABC zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia odbędą się w Ostrowi Mazowieckiej. Zapisy na kursy do końca lutego w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy u Pani Małgorzaty Bielawskiej, nr tel. 929) 71-40-057 lub (29) 71-75-073. Więcej informacji na stronie www.agrotusyrtyka.armsa.pl

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »