„Młodzież zapobiega pożarom”

Do rywalizacji w turnieju stanęły 24 osoby. Po zapoznaniu się z regulaminem młodzież przystąpiła do rozwiązywania testów. Wiedzę uczestników konkursu oceniło jury w składzie: Andrzej Maluchnik – Przewodniczący, Urszula Ostrowska – Sekretarz oraz członkowie: Marcin Gutowski, Dariusz Wierzbicki i Krzysztof Czarnecki, a także st. Kpt. Cezary Pichała. Po dokonaniu oceny do finału zakwalifikowano następujących uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

  1. Julia Żerańska
  2. Miłosz Dobrzyński
  3. Dominika Kuciej i Małgorzata Dudek

II grupa wiekowa (gimnazja):

  1. Elżbieta Tupacz
  2. Daniel Grzegorczyk
  3. Radosław Łada

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

  1. Piotr Drewelus
  2. Rafał Tabak
  3. Kamil Śmieciński

Nagrody zwycięzcom wręczyła sekretarz gminy Grażyna Rogala.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »