IX Ogólnokrajowy Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie prowadzące indywidualną rolniczą działalność produkcyjną. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej placówce terenowej KRUS w terminie do 15 marca 2011 r. Przy ocenie będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków i inwentarskich, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek łańcuchowych i tarczowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Czekają cenne nagrody oraz wyróżnienia. Więcej informacji i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w placówkach KRUS, w przedstawicielstwach współorganizatorów i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.Regulamin

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »