Konkurs Piosenkarski ”TULIPANADA”

Cel konkursu 1. zachęcanie dzieci, młodzież i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, 2. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności, 3. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów. Konkurs przygotowany jest w pięciu kategoriach wiekowych: I. 7 – 9 lat II. 10 – 12 lat III. 13 – 17 lat IV. od 18 lat V. Seniorzy W przypadku zespołu muzycznego o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii a także jego wiodąca rola w przygotowanej prezentacji muzycznej oraz w trzech kategoriach muzycznych: wokalnej wokalno – instrumentalnej chóralnej.
Konkurs organizowany pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryka Linowskiego oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesława Krzemienia Nagrodę Grand Prix ufundował Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »