Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spis powszechny będzie obejmował osoby zamieszkałe na stałe i tymczasowo, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz budynki, mieszkania, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia. Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2011 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Formularze spisowe umożliwiające dokonanie samospisu dostępne będą na stronach www.spis.gov.pl oraz www.stat.gov.pl. Formularz będzie można wypełniać w całości lub etapami przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Warto pamiętać: od 1 do 17 marca 2011 r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy; natomiast od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony w drodze wywiadów telefonicznych spis kontrolny. Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym 2011 można uzyskać również w biurach spisowych zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych i Urzędach Gminy oraz na stronach: www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl. Instytucją koordynującą spis jest Główny Urząd Statystyczny.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »