Ogłoszenie naboru uczestników do projektu „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości”

Osoby zainteresowane przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem Naboru Uczestników, a następnie wypełnienie załączonego Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go w formie papierowej z wymaganymi podpisami pocztą lub osobiście do Biura Inkubatoraod dnia 25 marcado dnia 6 kwietnia 2011 r. Kopertę prosimy zaadresować: "Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości"
siedziba Fundacji "Fundusz Współpracy"
ul. Górnośląska 4a,
00-444 Warszawa z dopiskiem "REKRUTACJA". Więcej informacji na stronie internetowej www.inkubator45plus.plZałącznik nr. 1 Załącznik nr. 2 Załącznik nr. 3Załącznik nr. 4 Załącznik nr. 5

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »