Wielkanoc w Drążdżewie

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w szkole w Drążdżewie odbył się uroczysty apel. Najpierw Dyrektor Szkoły Barbara Kluczek powitała zebranych i poprosiła uczniów, którzy brali udział w VII Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Amelinie o zaprezentowanie swojego repertuaru. Wszyscy z wielką uwagą, w ciszy i skupieniu wysłuchaliśmy pieśni: „Powiedz ludziom, że kocham ich” oraz „Nie zdejmę krzyża…”. Gorącymi brawami podziękowaliśmy wykonawcom oraz Hannie Kęszczyk za ich przygotowanie. Następnie Dyrektor Szkoły i Elżbieta Szewczak wręczyły upominki ufundowane przez GOK, uczniom, którzy wykonali prace na konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej: pisanki i rysunki. Wykonaliśmy aż 32 prace i tyle otrzymaliśmy nagród. Potem Dyrektor Szkoły odczytała życzenia świąteczne nadesłane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, prosząc o przekazanie ich swoim rodzinom. W imieniu księdza proboszcza, życzenia zebranym składała pani katechetka – Maria Cieszewska. Do życzeń dołączył się również samorząd uczniowski. Redakcja PSP w Drążdżewie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »