Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zmagania powiatowe

28 kwietnia, na boisku szkolnym przy Zespole Szkół nr 2 odbyła się kolejna edycjaogólnopolskiego konkursu „Bezpieczeństwo wruchu drogowym". W tym roku po raz pierwszy do uczestników dołączyła Szkoła Podstawowa w Drążdżewie, którą prezentowali: Bartosz Purzycki, Adrian Klik i Mateusz Mrugasz. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa wRuchu Drogowym otworzył Starosta Zbigniew Deptuła, który podkreślił, że organizacja tego typu konkursów dąży do podniesienia świadomości bezpiecznego poruszania się na drogach. Uczestnicy 3 osobowych drużyn na pierwszym etapie musieli się zmierzyć ztestem 25 pytań. Zaraz po teście był tor z przeszkodami m. in.: tarka, slalom, pochylnia, bramka wisząca oraz przedmiot do przewiezienia.
Dla wszystkich uczestników czekały pamiątkowe nagrody, a dla najlepszych zawodników zreprezentacji gmin, którzy zajęli czołowe miejsca wkonkursie były nagrody rzeczowe. Szkoła Podstawowa w Drążdżewie zajęła 7 miejsce. Uczestnictwo pozwoliło przybliżyć naszej drużynie ogólny obraz umiejętności oraz wiedzy jaką było trzeba zaprezentować i mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu będzie co raz lepiej.
Organizatorem konkursu było: Starostwo Powiatowe wMakowie Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wOstrołęce.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »