Obchody 1 – 3 maja

W kościele parafialnym odprawiona została msza święta w intencji poległych żołnierzy AK i NSZ. Uczestniczyli w niej weterani NSZ, brat Juliana Pszczółkowskiego Zenon oraz przedstawiciele władz gminnych: Wójt Paweł Ruszczyński, Sekretarz Grażyna Rogala, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Grabowska. Przybyły delegacje i poczty sztandarowe krasnosielckiego gimnazjum, druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Krasnosielc, byli żołnierze NSZ oraz mieszkańcy. Po uroczystej mszy zebrani udali się by złożyć kwiaty i oddać hołd poległym przed tablicą upamiętniającą akcję odbicia więźniów wbudowaną w mury byłego więzienia. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na rondo im. Por. Juliana Pszczółkowskiego, gdzie zostały zapalone znicze. Wójt Gminy dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, członkom OSP za czuwanie nad bezpieczeństwem przemarszu i druhom MDP oraz ich opiekunowi Konradowi Zyskowi. W 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w podziękowaniu za bohaterską walkę o wolną Polskę Wójt Paweł Ruszczyński, Sekretarz Grażyna Rogala, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Grabowska złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętniających wydarzenia mające niebagatelny wpływ na losy naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »