Udrażnianie rowów melioracyjnych – akcja mieszkańców wsi Raki i Bagienice Folwark

Co roku wiosną woda zalewa nie tylko pola uprawne ale w niektórych miejscach nawet wdziera się do piwnic. Przyczyną tego są pogarszające się stany rowów melioracyjnych, które coraz bardziej zarastają. Dlatego mieszkańcy miejscowości Raki i Bagienice Folwark rozpoczęli akcję oczyszczania rowów przebiegających przez ich nieruchomości. Do tej pory udało się już oczyścić 3 km rowów, a efekty zostały zauważone już po dwóch dniach. Wójt Gminy Krasnosielc – Paweł Ruszczyński w ramach wsparcia akcji mieszkańców zobowiązał się zakupić przepust wraz z przyczółkami na drodze gminnej Raki – Bagienice Folwark, którą przedziela linia rowu.
Należy pamiętać, że obowiązek właściwego utrzymania stanu rowów melioracyjnych, drenowań i przepustów drogowych dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Odpowiedzialność utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
Wójt Gminy kieruje podziękowania na ręce radnych, sołtysów i wszystkich mieszkańców, którzy już przyłączyli się do tej akcji.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »