Wielka Aukcja

20 kwietnia 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rakach odbyła się aukcja pisanek i stroików wielkanocnych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wspaniali goście: ks. dziekan Andrzej Golbiński, Wójt Gminy Paweł Ruszczyński, wice-przew. Rady Gminy Tomasz Olszewik, sekretarz gminy Grażyna Rogala, Teresa Wierzbicka, dyrektor GOK – Beata Heromińska, Barbara Zielińska, radny powiatu Daniel Kacprzyński, Małgorzata Czarnecka, radni naszej gminy- Grzegorz Zduniak Cezary Janowski oraz sołtysi: Marta Szewczak i Katarzyna Ptak. W uroczystości uczestniczyli także rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Po krótkim powitaniu dyrektora szkoły Teresy Kaszuba, uczennice z klasy V zaprezentowały program, który swoją tematyką nawiązywał do zbliżających się świąt. Szczególnie ciekawie przedstawione zostały tradycje związane z wykonywaniem pisanek. Po oficjalnej części rozpoczęła się aukcja, którą także prowadzili uczniowie. Dziewczęta w interesujący sposób prezentowały kolejne pisanki i stroiki, wystawione na aukcji, zachęcając tym samym do ich zakupu. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała gościom i innym uczestnikom aukcji za okazane wsparcie i ,,wielkie serce”. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na 3- dniową wycieczkę nad morze.
Tekst: Redakcja szkolna i

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »