Zakończono przebudowę ulic w Krasnosielcu

20 kwietnia br. zakończono odbiór przebudowy ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Wzięli w nim udział: Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy, Przemysław Ferenc – Inspektor ds. zamówień publicznych, wykonawca oraz inspektor nadzoru. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, dokonano regulacji studzienek, wykonano chodniki oraz wjazdy bramowe, ułożono nawierzchnie asfaltową i urządzono pasy zieleni oddzielające posesje od chodników. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 845 tys. zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »