Rozstrzygnięcie naboru uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość 1 Dorota Kowalczyk Amelin 2 Ewelina Żebrowska Bagienice Folwark 3 Agnieszka Szlaska Bagienice Szlacheckie 4 Sabina Zuzelska Bagienice Szlacheckie 5 Przemysław Spiżarski Bagienice Szlacheckie 6 Alina Mrugacz Budy Prywatne 7 Kowalczyk Eugeniusz Budy Prywatne 8 Krzysztof Kruk Budy Prywatne 9 Zbigniew Kowalczyk Budy Prywatne 10 Anna Napiórkowska Budy Prywatne 11 Sławomir Kuciej Chłopia Łąka 12 Mirosław Stanisław Maluchnik Chłopia Łąka 13 Teresa Zarodkiewicz Chłopia Łąka 14 Renata Skowrońska Drążdżewo 15 Zofia Kowalewska Drążdżewo 16 Katarzyna Matjasik Drążdżewo 17 Joanna Dobkowska Drążdżewo 18 Ewa Marchewka Drążdżewo 19 Justyna Pogorzelska Drążdżewo 20 Agnieszka Kisielewska Drążdżewo 21 Mirosława Kęszczyk Drążdżewo 22 Magdalena Gęsiak Drążdżewo 23 Donata Dudek Drążdżewo 24 Sylwia Szewczak Drążdżewo 25 Genowefa Szweda Drążdżewo 26 Grażyna Ślaska Drążdżewo 27 Zofia Grabowska Drążdżewo Małe 28 Izabela Skwiot Elżbiecin 29 Krystyna Mroczkowska Grabowo 30 Agnieszka Mizerek Grądy 31 Agnieszka Ferenc Grądy 32 Małgorzata Mizerek Grądy 33 Elżbieta Więcek Grądy 34 Justyna Więcek Grądy 35 Renata Grabowska Grądy 36 Zdzisław Skorupski Grądy 37 Ferdynard Bakuła Karolewo 38 Grażyna Biedrzycka Karolewo 39 Piotr Michał Kaszczyj Klin 40 Kamil Bagiński Krasnosielc 41 Ewa Załęska Krasnosielc 42 Grzegorz Bystrzak Krasnosielc 43 Marzena Skoroda Krasnosielc 44 Maria Gutowska Krasnosielc 45 Joanna Janik Krasnosielc 46 Maria Wioletta Rybacka Krasnosielc 47 Beata Liszewska Krasnosielc 48 Ewa Więckowska Krasnosielc 49 Nadieżda Lipska Krasnosielc 50 Agnieszka Stolarczyk Krasnosielc 51 Dominik Szlaski Krasnosielc 52 Marzena Figaszewska Krasnosielc 53 Maria Banasiak Krasnosielc 54 Beata Mażewska Krasnosielc 55 Agata Sielska Krasnosielc 56 Irena Jakubiak Łazy 57 Artur Kaczmarczyk Łazy 58 Marzena Kilanowska Łazy 59 Ewa Osowska Łazy 60 Dorota Mizerek Niesułowo 61 Elżbieta Olbryś Niesułowo 62 Dorota Walendziak Niesułowo 63 Agnieszka Bojarska Nowy Krasnosielc 64 Iwona Szefel Nowy Krasnosielc 65 Eleonora Piotrak Nowy Krasnosielc 66 Anna Beata Borkowska Nowy Sielc 67 Jerzy Bakuła Nowy Sielc 68 Łukasz Proksa Nowy Sielc 69 Anna Lewandowska Nowy Sielc 70 Danuta Łada Nowy Sielc 71 Grażyna Bagińska Nowy Sielc 72 Anna Olesińska Nowy Sielc 73 Magdalena Grabowska Pach 74 Janusz Kwiatkowski Perzanki Borek 75 Elżbieta Żebrowska Perzanki Borek 76 Dariusz Pragacz Perzanki Borek 77 Grażyna Rosiak Pieczyska 78 Barbara Olszewska Pienice 79 Barbara Terlik Pienice 80 Aneta Rekosz Pienice 81 Hanna Milewska Pienice 82 Agnieszka Grabowska Pienice 83 Irena Skrobecka Raki 84 Małgorzata Płuciennik Raki 85 Barbara Lewczuk Raki 86 Beata Piotrowska Raki 87 Monika Domurad Ruzieck 88 Grażyna Grzegorczyk Ruzieck 89 Barbara Łaskarzewska Ruzieck 90 Agnieszka Graczyk Ruzieck 91 Marzena Różacka Wola Włościańska 92 Barbara Jastrzębska Wola Włościańska 93 Aleksandra Skoroda Wola Włościańska 94 Wojciech Sierak Wola Włościańska 95 Katarzyna Płuciennik Wólka Drążdżewska 96 Ewa Stolarczyk Wólka Rakowska 97 Jan Tabaka Wólka Rakowska 98 Anna Sęk Wymysły 99 Małgorzata Chodkowska Zwierzyniec 100 Jadwiga Piotrak Zwierzyniec

Lista rezerwowa osób, które wzięły udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość 1 Monika Pomaska Bagienice Szlacheckie 2 Aneta Rynkowska Biernaty 3 Marta Mierzejewska Chłopia Łąka 4 Agnieszka Faderewska Drążdżewo 5 Marian Lipski Drążdżewo Małe 6 Bogumiła Grabowska Elżbiecin 7 Aneta Mroczkowska Grabowo 8 Zofia Kołodziejczyk Krasnosielc 9 Ewa Bąkowska Krasnosielc 10 Agnieszka Zuzelska Nowy Sielc 11 Barbara Matyjasik Papierny Borek 12 Anna Kołakowska Pienice 13 Bożena Czarkowska Przytuły 14 Katarzyna Jakubiak Raki 15 Joanna Skiba Wola Włościańska

Gmina Krasnosielc tel. 029717 50 7Ul. Rynek 40, fax 029717 507406-212 Krasnosielc www. gminakrasnosielc.pl
„Dotacje na Innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »