Dzień Świętego Floriana

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim
– Tadeusz Ciak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krasnosielcu – Paweł Ruszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Krasnosielc – Ewa Grabowska, Sekretarz Gminy Krasnosielc – Grażyna Rogala. Obchody rozpoczęto tradycyjnie od mszy świętej w Kościele p.w. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie po uroczystościach mszalnych strażacy z towarzyszeniem orkiestry z Pienic przemaszerowali na plac przed strażnicą OSP, gdzie odbyła się część oficjalna, podczas której Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł Ruszczyński powitał gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną służbę pełnioną w myśl strażackiego hasła: „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. Życzył strażakom i ich rodzinom pomyślności i opieki patrona Świętego Floriana. Swoje słowa do strażaków skierował również Komendant Powiatowy PSP Tadeusz Ciak, który zacytował słowa Bolesława Chomicza: „W jedności siła”. Następnie druhom wręczono odznaczenia. Poniżej przedstawiamy nazwiska odznaczonych strażaków: Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Bakuła Marian – OSP Wólka Drążdżewska,
 2. Nowak Jerzy – OSP Grabowo,
 3. Skoroda Wiesław – OSP Krasnosielc,
 4. Zduniak Paweł – OSP Drążdżewo.

Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Kacprzyński Tomasz – OSP Wólka Drążdżewska,
 2. Smoliński Ireneusz – OSP Wólka Drążdżewska,
 3. Ciuchta Adam – OSP Wola Włościańska,
 4. Dzik Stanisław – OSP Drążdżewo,
 5. Heromiński Zenon – OSP Drążdżewo,
 6. Bojarski Cezary – OSP Krasnosielc.

Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Wilkowski Krzysztof – OSP Grabowo,
 2. Zalewski Ireneusz – OSP Pienice,
 3. Jaworski Michał – OSP Krasnosielc,
 4. Zaradkiewicz Mirosław – OSP Krasnosielc,
 5. Jaworski Marcin – OSP Drążdżewo,
 6. Faderewski Cezary – OSP Drążdżewo,
 7. Domański Kazimierz – OSP Wola Włościańska,
 8. Pichała Jarosław – OSP Wólka Drążdżewska.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

 1. Dudek Radosław – OSP Wólka Drążdżewska,
 2. Pszczoła Krzysztof – OSP Wola Włościańska,
 3. Bakuła Marcin – OSP Drążdżewo,
 4. Wróblewski Janusz – OSP Drążdżewo,
 5. Kołakowski Krzysztof – OSP Pienice,
 6. Klicki Michał – OSP Krasnosielc,
 7. Płocharczyk Tomasz – OSP Krasnosielc,
 8. Perzanowski Władysław – OSP Grabowo,
 9. Mroczkowski Tomasz – OSP Grabowo,
 10. Żebrowski Krzysztof – OSP Grabowo.

Szczególne podziękowania kierujemy do pań z przedszkola w Krasnosielcu i strażaków za przygotowanie poczęstunku oraz do firmy Jumida z Przasnysza za wsparcie finansowe.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »