Gmina Krasnosielc na liście przyznanych środków modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gminie Krasnosielc przyznano dofinansowanie w wysokości 58000,00 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej we wsi Ruzieck. W ramach inwestycji planuje się utwardzenie drogi na odcinku o długości 1400 m. Zostaną również umocnione pobocza, zmodernizowane dwa przepusty i oznakowanie pionowe. Zakończenie prac planuje się we wrześniu bieżącego roku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »