Krasnosielckie legendy

W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8 – 15 maja 2011r. pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę, nauczyciel – bibliotekarz Marzenna Sierak zorganizowała spotkanie z panią Urszulą Dembicką, autorką książki Legendy znad Orzyca. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy II a Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu. Pani Ula opowiadała jak doszło do napisania pierwszego i jak do tej pory jedynego zbiorku legend z naszego terenu. W ciekawy sposób opowiadała o tym jak rozmawiała ze swoim ojcem, starszymi ludźmi, którzy przekazali opowieści o utopiach, zmorach, diabłach i suliskich bagnach. Uczestnicy spotkania mieli okazję wykazać się zdolnościami aktorskimi w interpretacji legend przed autorką. Zadawali też mnóstwo pytań. Jeden z uczestników spotkania uczeń kl. II a Jakub Mikulak jest autorem zdjęć, które zostaną wykorzystane w prezentacji multimedialnej Krasnosielckie legendy. Prezentacja będzie stanowiła oprawę konkursu Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania, który odbędzie się 31 maja 2011r.

Marzenna Sierak

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »