„Rozbudowa Powszechnej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu”.

Stan surowy budynku stołówki został już zakończony. Wykonano również instalacje wewnętrzne, tj. kanały ciepłownicze, instalację wodnokanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz instalację elektryczną. Aktualnie trwają prace nad wewnętrznym wykończeniem budynku oraz dobiegają końca roboty związane z wykonaniem elewacji. Zgodnie z umową z wykonawcą prace zostaną zakończone w sierpniu 2011 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 mln 456 tys. zł, a dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1 mln 191 tys. zł, co stanowi 83,65 % wartości całej inwestycji.

Zapraszamy do galerii
Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »