Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Za koszt kwalifikowany uważa się:

  1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej;
  2. koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (tzn. kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki);
  3. koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  4. koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt uznał je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca 2011 r. i będzie trwał do 30 lipca 2011 r. Łączna alokacja środków wynosi 2 mln zł. Decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. Wnioski należy składać w Wydziale Zamiejscowym w Ostrołęce
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce
adres: ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka telefon: (29) 760-03-32
fax: (29) 760-83-50
Załączniki do pobrania: Program_kolektory_06_06_2011-2.pdfProgram_kolektory_druk_wniosku_06_06_2011-1.rtfProgram_kolektory_harmonogram_06_06_2011.rtfProgram_kolektory_KEE_06_06_2011.rtf

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »