Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczeniamusi podpisać także rodzic lub opiekun prawny. Fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście w terminie określonym w ust. 1 do godz. 1500 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”. Jest o co walczyć. Nagrody finansowe będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1500 zł. Więcej informacji oraz zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »