Nagroda im.Kierbedziów dla Publicznej Biblioteki Publicznej w Krasnosielcu

Nagroda im. Kierbedziów ustanowiona została przez Bibliotekę Publiczną m.st.Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby. Przyznawana jest co roku przez specjalne kolegium Biblioteki na Koszykowej w pięciu kategoriach:

  • Działalność na rzecz społeczności lokalnej,
  • Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym,
  • Pielęgnowanie tożsamości regionalnej,
  • Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie,
  • Internetowy wizerunek blioteki publicznej . Laureaci Nagrody to współcześni "Kierbedziowie" – osoby i instytucje (biblioteki) szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz bibliotek i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. W roku 2011 nagrodami "Kierbedziów" uhonorowano 4 instytucje oraz 2 osoby z całego województwa mazowieckiego. Jedną z laureatek jest Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu, która otrzymała nagrodę w kategorii "Działalność na rzecz społeczności lokalnej". Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 6 czerwca podczas Dnia Kierbedziów, czyli uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »