Wdzięczni za trzeźwość

W programie spotkania podstawowym elementem były mitingi dla poszczególnych grup: AA – anonimowych alkoholików Al – Anon dla członków rodzin DDA – dorosłych dzieci alkoholików Al – Ateen – dla dzieci alkoholików Świadectwa osób przekazywane na mitingach to – dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją. To potwierdzenie, że można trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu. To działa, to daje nadzieję, że warto spróbować, że trzeba od czegoś zacząć, posłuchać jak inni dochodzili do trzeźwości – naprawdę warto. Poza tym spotkanie miało bogaty program religijno – kulturalny. Niepowtarzalna Droga Krzyżowa – olbrzymi krzyż niesiony przez pielgrzymów, Apel Jasnogórski i nocna Msza św. celebrowana przez Bpa Antoniego Długosza w intencji o trzeźwość polskiego narodu. A później nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie każdy mógł powierzyć swoje troski, radości, postanowienia i podziękowania za siłę i pogodę ducha, którą w tym świętym miejscu otrzymał. Spotkanie poza wydźwiękiem modlitewnym i dziękczynnym przepojone było nastrojem radości. Grupy samopomocowe prezentowały swoją twórczość w dziedzinie piosenki abstynenckiej. A słowa pieśni: Abyśmy byli jedno – podajmy sobie ręce lub Nie umiem dziękować Ci Panie łączyły wszystkich na koncercie w Kaplicy św. Józefa lub przed pomnikiem rodziców Jana Pawła II. Niezależnie ile napiszemy na temat ogólnopolskich spotkań trzeźwościowych, to żadne słowa nie odzwierciedlą panującego tam nastroju, to trzeba przeżyć. W poszukiwaniu dobrych rozwiązań trwania w trzeźwości wybieramy się 30 lipca na XIX Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia. W pielgrzymce mogą uczestniczyć nie tylko członkowie grup samopomocowych AA i Al – Anon, ale każdy kto chce łączyć się duchowo zosobami poszukującymi drogi do trzeźwości. Uczestnicy pielgrzymki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »