Gmina Krasnosielc na liście przyznanych środków z WFOŚiGW

Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie w wysokości 37581 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z likwidacją poważnych awarii, przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, w ramach którego zostaną zakupione: ubrania ochronne specjalne, zestaw ratowniczy szybkiej interwencji, motopompa szlamowa, agregat trójfazowy, aparaty powietrzne oraz pożarnicze węże tłoczone. Sprzęt o łącznej wartości 75163 zł zostanie rozdysponowany pomiędzy jednostki OSP: Amelin, Drążdżewo, Krasnosielc, Przytuły i Wola Włościańska.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »