Strażackie zmagania

Wyniki drużyn kształtowały się następująco: I miejsce – OSP Krasnosielc (nagroda 500 zł), II miejsce – OSP Drążdżewo (nagroda 400 zł), III miejsce – OSP Wólka Drążdżewska (300 zł), pozostałe jednostki OSP otrzymały po 200 zł. Nagrody pieniężne ufundowane przez samorząd oraz dyplomy wraz z gratulacjami wręczali: Paweł Ruszczyński, Ewa Grabowska i Waldemar Zabielski. Na koniec zmagań na zawodników czekał regeneracyjny posiłek. Napoje do posiłku ufundował Dariusz Pszczółkowski. Zawody obserwowali przedstawiciele władz gminy: oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. Wójt gminy Krasnosielc składa szczególne podziękowania Krzysztofowi Pszczoła z OSP Wola Włościańska za zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia i poprowadzenie rozgrywek oraz Dariuszowi Pszczółkowskiemu za sponsoring napojów.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »