Umowa o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego podpisana

W dniu 13 lipca wójt gminy podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011” zakupu średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Drążdżewie. Dofinansowanie, będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi 50tys zł. Kwota ta jest maksymalną wartością wsparcia. Wyższy poziom dofinansowania, tj. 80000 zł mogły uzyskać jedynie te gminy, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi i innych kataklizmów przyrodniczych.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »