Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU SA

Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie w wysokości 2000 zł na zakup 15 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Środki na realizację zadania zostaną przekazane z funduszu prewencyjnego PZU SA, a całkowity koszt zakupu to 5346 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »