Gmina Krasnosielc przystąpiła do programu „budujemy Sportową Polskę”

W Gminie Krasnosielc od lat wspiera się aktywne formy wypoczynku poprzez budowanie infrastruktury sportowej (boiska, place zabaw, sale gimnastyczne) oraz finansowanie imprez sportowych (m. in. Gminny Dzień Sportu, otwarte turnieje gry w piłkę siatkową, nożną). Dodatkowo gmina wspomaga działania Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Głównym celem programu, do którego przystąpiła gmina jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie zarówno w Polsce jak i w Europie, tych miast, powiatów i gmin, które wspierają rozwój sportu dzieci oraz młodzieży, dla których duże znaczenie ma bezpieczeństwo uprawiania sportu, które promują aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia. Wszystkie te działania zmierzają bowiem do budowania otwartego i nowoczesnego społeczeństwa europejskiego. Program ten jest jedną z głównych aktywności Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Dołączając zatem do programu “budujemy Sportową Polskę” gmina podkreśla, iż ważny jest rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Poprzez działania gmina chce wspierać sport dzieci i młodzieży, jednocześnie wyrównywać szanse, upowszechniać kulturę fizyczną i zdrowy styl życia oraz likwidować bariery w społeczności lokalnej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »