Weekendowy wieczór z muzyką w parku

Już trzy miesiące park w Krasnosielcu rozbrzmiewa dźwiękami muzyki. GOK
w Krasnosielcu proponował mieszkańcom Krasnosielca i okolic wieczory tematyczne
tj. poświęcone konkretnym artystom. Było spotkanie z utworami Agnieszki Osieckiej,
z twórczością Krzysztofa Krawczyka, Ireny Santor czy Seweryna Krajewskiego. Ofertę dostosowywaliśmy na bieżąco do gustów i zainteresowań słuchaczy, uwzględniając propozycje różnych grup wiekowych. Efekty są widoczne gołym okiem. Ławeczki w parku były zapełnione, a dzieci nawet tańczyły.

Bardzo dziękujemy za wspólne spotkania i zapraszamy na chwilę relaksu do parku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »